ODDZIAŁ GMINNY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WE WRĘCZYCY WIELKIEJ

znak graficzny ZOSP

Adres siedziby Oddziału Gminnego ZOSP RP

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1

tel. 34 317 02 45

 

Adres korespondencyjny Oddziału Gminnego ZOSP RP

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1