ODDZIAŁ GMINNY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WE WRĘCZYCY WIELKIEJ

znak graficzny ZOSP

Adres siedziby Oddziału Gminnego ZOSP RP

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1

tel. 34 317 02 45

 

Adres korespondencyjny Oddziału Gminnego ZOSP RP

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1

Na terenie gminy Wręczyca Wielka działa 18 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych skupiających w swoich szeregach 755 członków czynnych, 965 członków wspierających, 69 członków honorowych oraz 149 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w tym dziewcząt 68, chłopców 81.

Jednostki OSP działają na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy o ochronie przeciwpożarowej,  a ich szczegółowe zadania oraz organizację określa określa własny statut. Wszystkie 18 jednostek zrzeszonych jest w Oddziale Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Całością zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Wręczyca Wielka kieruje Zarząd Oddziału Gminnego składający się z 21 członków oraz Gminnej Komisji rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP składającej się z 5 członków.
reprezentantów jednostek OSP