główna zawartość strony

OSP Bieżeń

Dane podstawowe
Nazwa OSP Bieżeń
Rok powstania 1953
Adres Bieżeń ul. Strażacka 4, 42-133 Węglowice
NIP 574-18-30-890
REGON 151528907
Zarząd
Prezes Wiesław Chrząstek
Wiceprezes - naczelnik
Wiceprezes
Zastępca naczelnika
Sekretarz
Skarbnik
Gospodarz
Kronikarz
Członek
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Zbigniew Warczak
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek