główna zawartość strony

OSP Czarna Wieś

Dane podstawowe
NazwaOSP Czarna Wieś
Rok powstania
Adres
NIP
REGON
Zarząd
Prezes Aleksander Tukaj
Wiceprezes - naczelnik
Wiceprezes
Zastępca naczelnika
Sekretarz
Skarbnik
Gospodarz
Kronikarz
Członek
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Magdalena Drążek
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek