główna zawartość strony

OSP Długi Kąt

Dane podstawowe
NazwaOSP Długi Kąt
Rok powstania
Adres
NIP
REGON
Zarząd
Prezes Jarosław Cebula
Wiceprezes - naczelnik
Wiceprezes
Zastępca naczelnika
Sekretarz
Skarbnik
Gospodarz
Kronikarz
Członek

  

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Jan Łopat
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek