główna zawartość strony

OSP Golce

Dane podstawowe
NazwaOSP Golce
Rok powstania
AdresGolce 20
NIP
REGON
Zarząd
Prezes
Wiceprezes - naczelnik
Wiceprezes
Zastępca naczelnika
Sekretarz
Skarbnik
Gospodarz
Kronikarz
Członek
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek