główna zawartość strony

OSP Pierzchno

Dane podstawowe
NazwaOSP
Rok powstania
Adres
NIP
REGON
Zarząd
Prezes
Wiceprezes - naczelnik
Wiceprezes
Zastępca naczelnika
Sekretarz
Skarbnik
Gospodarz
Kronikarz
Członek

  

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek