główna zawartość strony

ODDZIAŁ GMINNY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WE WRĘCZYCY WIELKIEJ

znak graficzny ZOSP

Adres siedziby Oddziału Gminnego ZOSP RP

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1

tel. 34 317 02 45

 

Adres korespondencyjny Oddziału Gminnego ZOSP RP

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1

Na terenie gminy Wręczyca Wielka działa 18 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych skupiających w swoich szeregach 755 członków czynnych, 965 członków wspierających, 69 członków honorowych oraz 149 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w tym dziewcząt 68, chłopców 81.

Jednostki OSP działają na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy o ochronie przeciwpożarowej,  a ich szczegółowe zadania oraz organizację określa określa własny statut. Wszystkie 18 jednostek zrzeszonych jest w Oddziale Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Całością zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Wręczyca Wielka kieruje Zarząd Oddziału Gminnego składający się z 21 członków oraz Gminnej Komisji rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP składającej się z 5 członków.
reprezentantów jednostek OSP