główna zawartość strony

Członkowie Zarządu Gminnego ZOSP RP:
Prezes Henryk Krawczyk
Wiceprezes Aleksander Tukaj
Wiceprezes Marek Prubant
Komendant Gminny Robert Mańczyk
Sekretarz Wiesław Winecki
Skarbnik Alojzy Pach
Członek prezydium Jan Grzyb
Członek Mariusz Adamik
Członek Jarosław Cebula
Członek Andrzej Chobot
Członek Wiesław Chrząstek
Członek Zbigniew Czaja
Członek Paweł Drzyzga
Członek Rafał Hadyk
Członek Krzysztof Jankowski
Członek Grzegorz Kulej
Członek Paweł Łebek
Członek Julian Piekarski
Członek Antoni Rokosa
Członek Henryk Wcisło
Członek Wiesław Żerdziński

 

Do kompetencji Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego należy kierowanie bieżącą pracą oddziału Zarządu Gminnego oraz koordynowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Przewodniczący Dorota Biernacka
Wiceprzewodniczący Artur Pieszak
Sekretarz Karol Jędrzejczyk
Członek Henryk Klecha
Członek Janusz Chrząstek